Organy Cechu

Zarząd Cechu - Kadencja 2021 - 2025
Starszy Cechu Mirosław Makowski
I Podstarszy Cechu Ireneusz Żaczek
II Podstarszy Stanisław Dąbrowski
Sekretarz Mariusz Prasek
Skarbnik Wojciech Bednarczyk
Członek Sylwester Mazurkiewicz
Członek Stefan Grzybowski
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Grzesik
Zastępca Przewodniczącego Maria Traczyk
Członek Marcin Grodecki
Sąd Cechowy
Członek Adam Świeczko
Członek Łukasz Skwarek
Członek Marcin Wiśniewski