O NAS

O NAS

Zadaniem Cechu jest utrwalenie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji rządowej oraz organów jednostek samorządu terytorialnego. Zadaniem Cechu jako związku pracodawców jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organizacji pracowników, organów władzy i administracji rządowej oraz organów jednostek samorządu terytorialnego. ZOBACZ WIĘCEJ

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI Z NASZEGO CECHU

0

ZRZESZONYCH
RZEMIEŚLNIKÓW

0

LAT TRADYCJI
I DZIAŁANIA

0

WYSZKOLONYCH
PRAKTYKANTÓW