Kontakt

Cech Rzemieślników i Małych Przedsiębiorców w Białobrzegach
Adres 26-800 Białobrzegi, ul. Reymonta 32/34
Biuro Cechu czynne w godzinach 8-15
Tel. 486132632 ,690-555-770
e- mail: cech.bialobrzegi@onet.pl
Nr konta 61 9117 0000 0000 0488 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Białobrzegach